Câu 4 trang 59 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 4 trang 59 Vở bài tập Lịch sử 5

Hãy điền những nội dung phù hợp vào các chỗ trống (….) trong bảng.

Nội dung

Quyết định của Kì họp thứ I Quốc hội khóa VI

Tên nước

 

Quốc kì

 

Quốc ca

 

Thủ đô

 

Thành phố Sài Gòn – Gia Định

 

Trả lời:

Nội dung

Quyết định của Kì họp thứ I Quốc hội khóa VI

Tên nước

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Quốc kì

Lá cờ đỏ sao vàng

Quốc ca

Tiến quân ca

Thủ đô

Hà Nội

Thành phố Sài Gòn – Gia Định

Đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh


Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu