Câu 2 trang 58 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 2 trang 58 Vở bài tập Lịch sử 5

Quan sát hình dưới đây và bổ sung thời gian cho phù hợp với sự kiện lịch sử

Đồng bào ta hân hoan bầu cử Quốc hội thống nhất (ngày…..)

Trả lời: 

Đồng bào ta hân hoan bầu cử Quốc hội thống nhất (ngày 25/4/1976)


Bình chọn:
4.3 trên 13 phiếu