Câu 1 trang 58 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 1 trang 58 Vở bài tập Lịch sử 5

Tại sao sau ngày 30-4-1975, nước ta cần phải có Quốc hội chung do nhân dân hai miền Nam, Bắc bầu ra?

Trả lời: 

Sau ngày 30-4-1975, đất nước chúng ta chưa có một nhà nước chung do nhân dân bầu ra. Nhiệm vụ đặt cho nhân dân ta lúc này là phải thống nhất về mặt nhà nước, tức là phải lập ra Quốc hội chung do nhân dân hai miền Nam – Bắc bầu ra.


Bình chọn:
4.5 trên 27 phiếu