Câu 4 trang 51 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 4 trang 51 Vở bài tập Lịch sử 5

Đề chữ Đ vào ô ☐ trước ý đúng, chữ S vào ô ☐ trước ý sai:

☐ Tết Mậu Thân năm 1968, quân giải phóng tiến công đồng loạt ở hầu khắp các thành phố, thị xã miền Nam.

☐ Sau đòn tấn công bất ngờ Tết Mậu Thân năm 1968, Mĩ tiếp tục ngoan cố, không chấp nhận đàm phán ở Pa-ri.

☐ Sau cuộc Tổng tiến công và nổi dây Tết Mậu Thân năm 1968, Mĩ buộc phải thừa nhận sự thất bại và chấp nhận đàm phán ở Pa-ri.

☐ Nhân dân yêu chuộng hòa bình ở Mĩ ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.

Trả lời: 

Đ Tết Mậu Thân năm 1968, quân giải phóng tiến công đồng loạt ở hầu khắp các thành phố, thị xã miền Nam.
S Sau đòn tấn công bất ngờ Tết Mậu Thân năm 1968, Mĩ tiếp tục ngoan cố, không chấp nhận đàm phán ở Pa-ri.
Đ Sau cuộc Tổng tiến công và nổi dây Tết Mậu Thân năm 1968, Mĩ buộc phải thừa nhận sự thất bại và chấp nhận đàm phán ở Pa-ri.
Đ Nhân dân yêu chuộng hòa bình ở Mĩ ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.

Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu