Câu 1 trang 51 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 1 trang 51 Vở bài tập Lịch sử 5

Đánh dấu × vào ☐ trước ý đúng nhất.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu thân năm 1968:

☐ Diễn ra ở thành phố, thị xã, nơi tập trung các cơ quan đầu não của địch.

☐ Diễn ra đồng loạt, nhiều nơi với quy mô và sức tấn công lớn.

☐ Diễn ra và đêm giao thừa và những ngày Tết.

☐ Tất cả các ý trên.

Trả lời: 

☒ Tất cả các ý trên.


Bình chọn:
4.7 trên 12 phiếu