Câu 2 trang 51 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 2 trang 51 Vở bài tập Lịch sử 5

Hãy kể tên các thành phố, thị xã mà quân giải phóng tiến công trong Tết Mậu Thân năm 1968.

Trả lời: 

Sài Gòn, Cần Thơ, Nha Trang, Huế, Đà Nẵng, …


Bình chọn:
4.6 trên 14 phiếu