Câu 1 trang 52 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 1 trang 52 Vở bài tập Lịch sử 5

Hình dưới đây gợi cho em nhớ về sự kiện lịch sử nào diễn ra vào cuối năm 1972? Sự kiện đó bắt đầu và kết thúc vào thời gian nào?


Máy bay B52 của Mĩ

Trả lời: 

- Sự kiện: Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” (18-12-1972 kéo dài 12 ngày đêm đến ngày 30-12-1972).


Bình chọn:
4.3 trên 21 phiếu