Câu 3 trang 53 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 3 trang 53 Vở bài tập Lịch sử 5

Hình dưới đây gợi cho em suy nghĩ gì?

Trả lời: 

Hình ảnh phản ánh hậu quả của cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai của đế quốc Mĩ. Đây là những hậu quả mà cuộc chiến tranh này để lại là “di chứng” rất lớn và lâu dài đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc mà cho đến sau năm 1975 vẫn cần tiếp tục phải khắc phục.


Bình chọn:
4.5 trên 33 phiếu