Câu 4 trang 287 SGK Vật Lý 12 Nâng cao


Xét phản ứng phân hạch urani

Đề bài

Xét phản ứng phân hạch urani \({}^{235}U\) có phương trình:

\({}_{92}^{235}U + n \to {}_{42}^{95}Mo + {}_{57}^{139}La + 2n + 7{e^ - }\)

Tính năng lượng mà một phân hạch toả ra.

Cho biết mU = 234,99 u; mMo = 94,88 u; mLa = 138,87 u. Bỏ qua khối lượng của êlectron.

Lời giải chi tiết

Xét phản ứng phân hạch :

\({}_{92}^{235}U + _0^1n \to {}_{42}^{95}Mo + {}_{57}^{139}La + 2n + 7{e^ - }\)

Bỏ qua khối lượng của các electron.

Ta có : m0 = mU + mn = 234,99u + 1,0087u = 235, 9987u

m = mMo + mLa + 2mn  = 94,88u + 138,87u  + 2. 1,0087u = 235,7674u

Năng lượng toả ra của phản ứng :

\(Q{\rm{ }} = {\rm{ }}({m_0} - {\rm{ }}m){c^2} = {\rm{ }}\left( {235,9987u{\rm{ }} - {\rm{ }}235,7674u} \right){c^2}\\ = {\rm{ }}0,23.931,5 = 214{\rm{ }}\left( {MeV} \right).\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD