Câu 4 trang 287 SGK Vật Lý 12 Nâng cao


Xét phản ứng phân hạch urani

Bài 4. Xét phản ứng phân hạch urani \({}^{235}U\) có phương trình:

\({}_{92}^{235}U + n \to {}_{42}^{95}Mo + {}_{57}^{139}La + 2n + 7{e^ - }\)

Tính năng lượng mà một phân hạch toả ra.

Cho biết mU = 234,99 u; mMo = 94,88 u; mLa = 138,87 u. Bỏ qua khối lượng của êlectron.

Giải

Xét phản ứng phân hạch :

\({}_{92}^{235}U + _0^1n \to {}_{42}^{95}Mo + {}_{57}^{139}La + 2n + 7{e^ - }\)

Bỏ qua khối lượng của các electron.

Ta có : m0 = mU + mn = 234,99u + 1,0087u = 235, 9987u

m = mMo + mLa + 2mn  = 94,88u + 138,87u  + 2. 1,0087u = 235,7674u

Năng lượng toả ra của phản ứng :

\(Q{\rm{ }} = {\rm{ }}({m_0} - {\rm{ }}m){c^2} = {\rm{ }}\left( {235,9987u{\rm{ }} - {\rm{ }}235,7674u} \right){c^2} = {\rm{ }}0,23.931,5 = 214{\rm{ }}\left( {MeV} \right).\)

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 56. Phản ứng phân hạch

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài