Câu 4 trang 16 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 4 trang 16 Vở bài tập Lịch sử 5

Các hình sau đây gợi cho em liên tưởng đến sự kiện lịch sử nào?

Hình 1. Bến cảng Nhà Rồng đầu thế kỉ XX

Hình 2. Tàu Đô đốc La-tu-sơ Tờ-rê-vin (đầu thế kỉ XX)

Trả lời:

Hình 1. Bến cảng Nhà Rồng đầu thế kỉ XX – nơi Nguyễn Tất Thành xuất phát ra đi tìm đường cứu nước.

Hình 2. Tàu Đô đốc La-tu-sơ Tờ-rê-vin (đầu thế kỉ XX) – con tàu mà Nguyễn Tất Thành với tên Văn Ba (làm phụ bếp trên tàu) rời tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm