Câu 2 trang 15 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 2 trang 15 Vở bài tập Lịch sử 5

Em hãy giải thích tại sao Nguyễn Tất Thành không tán thành con đường cứu nước của các nhà yêu nước trước đó.

Trả lời:

Nguyễn Tất Thành không tán thành con đường cứu nước của các nhà yêu nước trước đó là vì: dựa vào Nhật và Pháp để cứu nước là điều không thể thực hiện được, vì Nhật và Pháp là hai nước chủ nghĩa đế quốc, cả hai đều muốn xâm lược Việt Nam.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm