Câu 1 trang 15 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 1 trang 15 Vở bài tập Lịch sử 5

Viết một đoạn văn về quê hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành.

Trả lời:

Nguyễn Tất Thành sinh ngày 19 - 5 - 1890, trong một gia đình nhà nho yêu nước ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Nơi có truyền thống đấu tranh kiên cường chống ách thống trị của thực dân phong kiến. Thời niên thiếu và thanh niên của Người đã chứng kiến nỗi khổ cực của đồng bào và những phong trào đấu tranh chống thực dân. Người sớm có chí đuổi thực dân, giành độc lập cho đất nước đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào.


Bình chọn:
4.5 trên 15 phiếu

>> Xem thêm