Câu 3 trang 15 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 3 trang 15 Vở bài tập Lịch sử 5

Em thích nhất câu nói nào trong đoạn đối thoại giữa Nguyễn Tất Thành và Tư Lê tại Sài Gòn? Giải thích vì sao em lại chọn câu đó?

Trả lời:

Em thích nhất câu nói: “- Đây, tiền đây – anh Thành vừa giơ hai bàn tay ra vừa nói – chúng ta sẽ làm việc. Chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì để sống và để đi.”

Em thích và chọn câu nói này vì: đó là hành động yêu nước không ngại khó khăn, gian khổ, quyết định ra đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc khỏi kẻ thù xâm lược của Nguyễn Tất Thành.


Bình chọn:
4.6 trên 13 phiếu

>> Xem thêm