Bài 2 trang 62 SGK Vật lí 8


Nêu một ví dụ chứng tỏ một vật có thể chuyển động so với vật này, nhưng đứng yên với vật khác.

Đề bài

Nêu một ví dụ chứng tỏ một vật có thể chuyển động so với vật này, nhưng lại đứng yên so với vật khác.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sự thay đổi vị trí của một vật theo thời gian so với vật khác gọi là chuyển động cơ học.

Lời giải chi tiết

Hành khách ngồi trên xe ô tô đang chạy thì hành khách chuyển động so với cây bên đường nhưng lại đứng yên so với ô tô.


Bình chọn:
4.1 trên 47 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí