Câu 1 trang 21 SGK Vật Lý 12 Nâng cao


Một bánh đà có momen quán tính đối với trục quay cố định

Đề bài

Một bánh đà có momen quán tính đối với trục quay cố định là \(2,5kg.{m^2}\), quay đều với tốc độ góc \(8900\) rad/s. Động năng quay của bánh đà bằng

A. 9,1.108 J.                B. 11 125 J.

C.9,9.10 J.                D. 22 250J.

Lời giải chi tiết

Bánh đà có \(I = 2,5(kg.{m^2})\) quay với \(\omega = 8900(rad/s)\)

Động năng quay của bánh đà:

\({W_đ} = {1 \over 2}I{\omega ^2} = {1 \over 2}.2,{5.8900^2}\)

\(\Rightarrow {W_đ} = 9,{9.10^7}(J).\) 

Chọn đáp án C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD