Báo cáo thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-métAC

Bình chọn:
3.5 trên 8 phiếu

C1 (trang 40 SGK Vật Lý 8): Xác định độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét bằng công thức FA = .....

II. Nội dung thực hành

C1 (trang 40 SGK Vật Lý 8): Xác định độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét bằng công thức FA = .....

Lời giải:

Công thức: FA = dV

C2 (trang 41 SGK Vật Lý 8): Thể tích V của vật được tính thế nào?

V = ..... - .....

Lời giải:

V = V2 - V1

C3 (trang 41 SGK Vật Lý 8): Trọng lượng của phần bị vật chiếm chỗ được tính bằng cách nào?

PN = ..... - .....

Lời giải:

PN = P2 - P1

III. Mẫu báo cáo thực hành

C4 (trang 42 SGK Vật Lý 8): Viết công thức tính lực đẩy Ác-si-mét. Nêu tên và đơn vị của các đại lượng có mặt trong công thức?

Lời giải:

- Công thức: FA = dV

- Trong đó: d là trọng lượng riêng của chất lỏng,

         V là phần thể tích bị vật chiếm chỗ.

C5 (trang 42 SGK Vật Lý 8): Muốn kiểm chứng độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét ta cần đo những đại lượng nào?

Lời giải:

a) Đo V

b) Đo P

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Vật lý lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan