Báo cáo thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-métAC

Bình chọn:
3.9 trên 52 phiếu

C1 (trang 40 SGK Vật Lý 8): Xác định độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét bằng công thức FA = .....

II. Nội dung thực hành

C1 (trang 40 SGK Vật Lý 8): Xác định độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét bằng công thức FA = .....

Lời giải:

Công thức: FA = dV

C2 (trang 41 SGK Vật Lý 8): Thể tích V của vật được tính thế nào?

V = ..... - .....

Lời giải:

V = V2 - V1

C3 (trang 41 SGK Vật Lý 8): Trọng lượng của phần bị vật chiếm chỗ được tính bằng cách nào?

PN = ..... - .....

Lời giải:

PN = P2 - P1

III. Mẫu báo cáo thực hành

C4 (trang 42 SGK Vật Lý 8): Viết công thức tính lực đẩy Ác-si-mét. Nêu tên và đơn vị của các đại lượng có mặt trong công thức?

Lời giải:

- Công thức: FA = dV

- Trong đó: d là trọng lượng riêng của chất lỏng,

         V là phần thể tích bị vật chiếm chỗ.

C5 (trang 42 SGK Vật Lý 8): Muốn kiểm chứng độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét ta cần đo những đại lượng nào?

Lời giải:

a) Đo V

b) Đo P

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 8 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 11. Thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu