Báo cáo thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét


C1 (trang 40 SGK Vật Lý 8): Xác định độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét bằng công thức FA = .....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục I

I - CHUẨN BỊ

+ 1 lực kế \(0 -2,5N\)

+ 1 vật nặng bằng nhôm có thể tích khoảng \(50cm^3\)

+ 1 bình chia độ

+ 1 giá đỡ

+ Kẻ bảng ghi kết quả vào vở.

Mục II.1

Video hướng dẫn giải

II - NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Đo lực đẩy Ác-si-mét

C1. Xác định độ lớn lực đẩy Ác-si-mét bằng công thức: \(F_A=dV\) 

Mục II.2

Video hướng dẫn giải

2. Đo trọng lượng của phần nước có thể tích bằng thể tích của vật

C2. Thể tích \((V)\) của vật được tính như thế nào?

\(V=V_2-V_1\) 

Mục II.3

Video hướng dẫn giải

C3. Trọng lượng của phần nước bị vật chiếm chỗ được tính bằng cách nào?

\(P_N=P_2-P_1\) 

Mục III.1-bài C4

Video hướng dẫn giải

III - MẪU BÁO CÁO THỰC HÀNH

Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét

Họ và tên học sinh: ............................. Lớp: ..................

1. Trả lời câu hỏi

C4. Viết công thức tính lực đẩy Ác-si-mét. Nêu tên và đơn vị của các đại lượng có mặt trong công thức.

Lời giải chi tiết:

Công thức tính lực đẩy Ác-si-mét: \(F_A=dV\)

Trong đó: 

+ \(F_A\): lực đẩy Ác-si-mét - đơn vị: \(N\) (Niuton)

+ \(d\): trọng lượng riêng của chất lỏng - đơn vị: \(N/m^3\) 

+ \(V\): thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ - đơn vị: \(m^3\)

Mục III.1-bài C5

Video hướng dẫn giải

C5. Muốn kiểm chứng độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét cần phải đo những đại lượng nào?

Lời giải chi tiết:

Muốn kiểm chứng độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét cần phải đo những đại lượng:

a) Độ lớn lực đẩy Ác-si-mét \((F_A)\)

b) Trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ \((P_N)\) 

Mục III.2

2. Kết quả đo lực đẩy Ác-si-mét

Kết quả trung bình:

\({F_A} = \dfrac{{{F_{{A_1}}} + {F_{{A_2}}} + {F_{{A_3}}}}}{3} \\= \dfrac{{0,8 + 0,8 + 0,7}}{3} \approx 0,77N\)

3. Kết quả đo trọng lượng của phần nước có thể tích bằng thể tích của vật

\(P = \dfrac{{{P_{{N_1}}} + {P_{{N_2}}} + {P_{{N_3}}}}}{3} \\= \dfrac{{0,7 + 0,8 + 0,9}}{3} = 0,8N\)

4. Nhận xét kết quả đo và rút ra kết luận

Nhận xét: Kết quả đo có sai số, do có các sai sót trong quá trình đo, hoặc do đọc sai giá trị lực kế.

Kết luận: Nếu bỏ qua sai số trong quá trình đo thì lực đẩy Ác-si-mét có độ lớn bằng trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 194 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.