Bài 7 trang 67 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2


Đề bài

Hòa tan 4g kim loại hóa trị II vào nước, thu được thể tích khí \({H_2}\) ( đktc) là 2,24 lít. Hãy xác định kim loại và sản phẩm tạo thành.

Lời giải chi tiết

Gọi kim loại hóa trị II là M.

Số mol \({H_2}\)  thu được là :

\({n_{{H_2}}} = {{2,24} \over {22,4}} = 0,1mol\)

Phương trình hóa học:

\(\eqalign{
& M + 2{H_2}O \to M{(OH)_2} + {H_2} \uparrow \cr
& 0,1\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; \leftarrow 0,1mol \cr} \)

\(\buildrel {{\text{theo phương trình}}} \over \longrightarrow {n_M} = 0,1mol\)

\(M = {{{m_M}} \over {{n_M}}} = {4 \over {0,1}} = 40\)\( \Rightarrow M\) là Ca

Sản phẩm tạo thành là \(Ca(OH)\) và \( {{\rm{H}}_2}\) .

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.