Bài 5 trang 78 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2


Đề bài

 Biết độ tan của KCl ở  \({20^0}C\) là 34 gam. Một dung dịch KCl nóng có chứa 59 gam KCl trong 130 gam nước được làm lạnh về nhiệt độ \({20^0}C\) .Hãy cho biết.

a) có bao nhiêu gam KCl tan trong dung dịch?

b) Có bao nhiêu gam KCl tách ra khỏi dung dịch?

Lời giải chi tiết

34 gam KCl tan trong 100 gam nước

x gam KCl tan trong 130 gam nước.

\( \Rightarrow {x \over {34}} = {{130} \over {100}} \Rightarrow x = 44,2gam\)

a) có 44,2 gam KCl tan trong dung dịch.

b) khối lượng KCl tách ra khỏi dung dịch là:

\(m_{KCl\text{ tách ra}}=59-44,2=14,8\; gam\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.