Bài 5 trang 78 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2


Giải bài tập Bài 5 trang 78 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Đề bài

 Biết độ tan của KCl ở  \({20^0}C\) là 34 gam. Một dung dịch KCl nóng có chứa 59 gam KCl trong 130 gam nước được làm lạnh về nhiệt độ \({20^0}C\) .Hãy cho biết.

a) có bao nhiêu gam KCl tan trong dung dịch?

b) Có bao nhiêu gam KCl tách ra khỏi dung dịch?

Lời giải chi tiết

34 gam KCl tan trong 100 gam nước

x gam KCl tan trong 130 gam nước.

\( \Rightarrow {x \over {34}} = {{130} \over {100}} \Rightarrow x = 44,2gam\)

a) có 44,2 gam KCl tan trong dung dịch.

b) khối lượng KCl tách ra khỏi dung dịch là:

\(m_{KCl\text{ tách ra}}=59-44,2=14,8\; gam\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài