Bài 3 trang 78 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2


Giải bài tập Bài 3 trang 78 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Đề bài

Ở \({40^0}C\), độ tan của KCl là 40 gam . Hãy tính khối lương KCl trong 450 gam dung dịch bão hòa KCl ở nhiệt độ này.

Lời giải chi tiết

Gọi X là số gam KCl có trong 450 gam dung dịch bão hòa

\( \Rightarrow {m_{{H_2}O}} = (450 - x)gam\)

(450-x) gam nước hòa tan được x gam KCl

100 gam nước hòa tan được 40 gam KCl.

\( \Rightarrow {{450 - x} \over {100}} = {x \over {40}} \Rightarrow x = 128,57gam\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí