Bài 5 trang 48 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2


Đề bài

Cho 11,2 g sắt tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ. Khí hiđro sinh ra được dẫn qua 8g bột CuO nung nóng.

a) Viết phương trình hóa học và cho biết phản ứng thuộc loại nào.

b) Tính thể tích khí hiđro sinh ra ở đktc.

c) Tính khối lượng đồng thu được sau phản ứng.

Lời giải chi tiết

Số mol các chất là :

\(\eqalign{  & {n_{Fe}} = {{{m_{Fe}}} \over {{M_{Fe}}}} = {{11,2} \over {56}} = 0,2mol  \cr  & {n_{CuO}} = {{{m_{CuO}}} \over {{M_{CuO}}}} = {8 \over {80}} = 0,1mol \cr} \)

a) Các phưng trình hóa học:

\(\eqalign{
& Fe\,\,\,\, + \,\,\,2HCl \to FeC{l_2} + {H_2} \uparrow \,(\,1\,) \cr
& 0,2 \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,2\,(mol) \cr
& {H_2}\,\, + \,\,\,\,CuO\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow Cu + {H_2}O\,\,\,\,\,\,\;\;\;(\,2\,) \cr
& 0,1 \leftarrow \,\,\,\,\,0,1\,\, \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(mol)\cr} \)

Phản ứng ( 1) thuộc loại phản ứng thế.

Phản ứng (2) Thuộc loại phản ứng  \({H_2}\) khử oxit kim loại ( cụ thể là  \({H_2}\) khử CuO )

b) \( \buildrel {{\rm{theo (1)}}} \over \longrightarrow {n_{{H_2}}} = 0,2mol \)

\({V_{{H_2}}} = 22,4.{n_{{H_2}}} = 22,4.0,2 = 4,48\text{ lít}  \)

c) Ta có:

 Khối lượng Cu thu được là : \({m_{Cu}} = 64.0,1 = 6,4\;gam\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.