Bài 2 trang 48 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2


Đề bài

Hoàn thành các phương trình hóa học sau:
a) \(PbO + {H_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow ? + ?\)

b) \(Mg + ? \to MgC{l_2} + ?\)

c) \(Al + {H_2}S{O_4} \to ? + ?\)

d) \(F{e_2}{O_3} + ?\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow Fe + ?\)

e) \(HgO + ?\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow ? + {H_2}O\)

f) \(Zn + HCl \to ? + ?\)

Lời giải chi tiết

Các phương trình hóa học:

a) \(PbO + {H_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow Pb + {H_2}O\)

b) \(Mg + 2HCl \to MgC{l_2} + {H_2}\)

c) \(2Al + 3{H_2}S{O_4} \to A{l_2}{(S{O_4})_3} + 3{H_2}\)

d) \(F{e_2}{O_3} + 3{H_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2Fe + 3{H_2}O\)

e) \(HgO + {H_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow Hg + {H_2}O\)

f) \(Zn + 2HCl \to ZnC{l_2} + {H_2}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.