Bài C6 trang 44 SGK Vật lí 8

Bình chọn:
3.5 trên 13 phiếu

Giải bài C6 trang 44 SGK Vật lí 8. Biết P = dV. V (trong đó dV là trọng lượng riêng của chất làm vật, V là thể tích của vật) và FA = dl. V

Đề bài

Biết P = dV.V (trong đó dV là trọng lượng riêng của chất làm vật, V là thể tích của vật) và FA = dl.V (trong đó dl là trọng lượng riêng của chất lỏng), hãy chứng minh rằng nếu vật là một khối đặc nhúng ngập vào trong chất lỏng thì:

- Vật sẽ chìm xuống khi : dV  > dl

- Vật sẽ lơ lửng trong chất lỏng khi: dV  = dl

- Vật sẽ nổi lên mặt chất lỏng khi: dV  < dl

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu ta thả một vật ở trong lòng chất lỏng thì:

 + Vật chìm xuống khi lực đẩy Ác-si-mét  Fnhỏ hơn trọng lực P:  F< P.  

 + Vật nổi lên khi: F> P.  

 + Vật lơ lửng trong chất lỏng khi: F= P. 

Lời giải chi tiết

Ta có trọng lượng của vật được tính bằng công thức P = dV.V và lực đẩy Ác – si - mét được tính bằng công thức: FA = dl.V

Theo tính chất của vật nổi hay chìm trong chất lỏng ta có:

 + Vật sẽ chìm xuống khi :  P > FA   → dV  > dl  (đpcm)

 + Vật sẽ lơ lửng trong chất lỏng khi : P = F→ dV  = dl   (đpcm)

 + Vật sẽ nổi lên mặt chất lỏng khi : P < FA   → dV  < d    (đpcm)

Loigiaihay.com

 

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan