Bài C3 trang 52 SGK Vật lí 8

Bình chọn:
3.9 trên 31 phiếu

Giải bài C3 trang 52 SGK Vật lí 8. Từ kết quả của C2,...

Đề bài

Từ kết quả của C2, hãy tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của kết luận sau : Anh ...(1)... làm việc khỏe hơn, vì ...(2)...

Lời giải chi tiết

- Theo phương án c).

Để thực hiện cùng một công là 1 Jun thì 

An phải mất một khoảng thời gian là : \({t_1}\; = {{50} \over {640}}\; = \;0,078s\)

Dũng phải mất một khoảng thời gian là : \({t_2}\; = \;{{60} \over {960}} = \;0,0625s.\) 

So sánh ta thấy t2 < t1. Vậy Dũng làm việc khỏe hơn.

(1) Dũng.

(2)  để thực hiện cùng một công là 1 J thì Dũng mất thời gian ít hơn.

- Theo phương án d).

Thời gian kéo của An là 50 s, thời gian kéo của Dũng là 60 s. Nếu xét trong cùng một thời gian là 1 s thì

An thực hiện được 1 công là : \(\;{A_1}\; = \;{{640} \over {50}}\; = \;12,8J\)

Dũng thực hiện được 1 công là : \(\;{A_2}\; = \;{{960} \over {60}} = \;16J\)

So sánh A2 và A1 ( A2 > A1). Vậy Dũng thực hiện công lớn hơn.

(1) Dũng.

(2) trong cùng 1s Dũng thực hiện được công lớn hơn.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan