Bài 8 trang 37 SGK Vật Lí 11 Nâng cao


Cho ba tụ điện

Cho ba tụ điện được mắc thành bộ theo sơ đồ như hình 7.7 . Cho \({C_1} = 3\mu F,{C_2} = {C_{ 3}} = 4\mu F\) . Nối hai điểm M, N với một nguồn điện có hiệu điện thế U =10V . Hãy tính:

        a) Điện dung và điện tích của bộ tụ diện đó.

        b) Hiệu điện thế và điện tích trên mỗi tụ diện.

Hướng dẫn: Gọi C23 là điện dung tương đương của hai tụ điện ghép nối tiếp C2, C3. Khi đó có thể coi bộ tụ điện gồm hai tụ điện dung C1 và C23 ghép song song với nhau.

Giải

a) Điện dung của bộ tụ điện:

\({C_2}\;nt\;{C_3} \Rightarrow {C_{23}} = {{{C_2}{C_3}} \over {{C_2} + {C_3}}} = {{4.4} \over {4 + 4}} = 2\mu F\)

\({C_{23}}//{C_1} \Rightarrow {C_b} = {C_{23}} + {C_1} = 2 + 3 = 5\mu F\)

\(U=U_{AB}=10\;V\)

Điện tích của bộ tụ điện:

\(Q_b=C_b.U_{AB}=5.10=50\;\mu C\)

b) Ta có:

\({C_{23}}//{C_1} \Rightarrow {U_{23}} = {U_1} = {U_{AB}} = 10\left( V \right)\)

\( \Rightarrow {Q_1} = {C_1}{U_1} = 3.10 = 30\left( {\mu C} \right)\)

\({Q_{23}} = {Q_b} - {Q_1} = 50 - 30 = 20\left( {\mu C} \right)\)

\({C_2}\;nt\;{C_3} \Rightarrow {Q_2} = {Q_3} = {Q_{23}} = 20\left( {\mu C} \right)\)

\( \Rightarrow {U_2} = {{{Q_2}} \over {{C_2}}} = {{20} \over 4} = 5\left( V \right)\)

\({U_3} = {{{Q_3}} \over {{C_3}}} = {{20} \over 4} = 5\left( V \right)\)

 Loigiaihay.com


Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 7. Tụ điện

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài