Bài 7 trang 126 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1


Đề bài

Cho 26,1 gam mangan đioxit vào dung dịch HCl dư

a. Tính thể tích khí bay ra (đktc)

b. Cho khí này tác dụng với sắt nung nóng. Tính khối lượng sản phẩm thu được.

c. Cho sản phẩm thu được ở câu b tác dụng với dung dịch NaOH thu được kết tủa. Tính khối lượng kết tủa

Lời giải chi tiết

a. Ta có:

\({n_{Mn{O_2}}} = \dfrac{{{m_{Mn{O_2}}}}}{{{M_{Mn{O_2}}}}} = \dfrac{{26,1}}{{87}} = 0,3{\kern 1pt} mol\)

Phương trình hóa học

\(\eqalign{
& Mn{O_2}\,\, + \,4HCl\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,MnC{l_2}+ \,C{l_2} \uparrow \,\, + \,\,2{H_2}O\,\,\,\,\,(1) \cr
& 0,3 \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;\;0,3\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,mol \cr} \)

Theo phương trình (1), ta có: \({n_{C{l_2}}} = 0,3\,mol\)

Thể tích khí bay ra là: 

\({V_{C{l_2}}} = 0,3.22,4 = 6,72\,\,l\)

b. Phương trình hóa học

\(\eqalign{
& 2Fe\,\,\, + \,\,\,\,\,3C{l_2}\,\,\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,2FeC{l_3}\,\,\,\,\,\,\,\,(2) \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,3\, \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{0,3.2} \over 3}\,\,\,\,\,\,\,mol \cr} \) 

Theo phương trình (2) ta có:

\({n_{FeC{l_3}}} = {{0,3.2} \over 3} = 0,2\,\,mol\)

Khối lượng sản phẩm thu được là:

\({m_{FeC{l_3}}} = {{0,3.162,5}} = 48,75 gam\)

c. Phương trình hóa học:

\(F{\text{e}}C{l_3} + 3NaOH \to F{\text{e}}{(OH)_3} + 3NaCl\) (3)

Theo phương trình (3) ta có:

\({n_{F{\text{e}}{{(OH)}_3}}} = {n_{F{\text{e}}C{l_3}}} = 0,2\,\,mol\)

Khối lượng kết tủa thu được là:

\({m_{F{\text{e}}{{(OH)}_3}}} = 0,2.107 = 21,4\,\,gam\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.