Bài 1 trang 125 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1


Giải bài 1 trang 125 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Đề bài

Thành phần chính của không khí là O2 và N2. Khi không khí có lẫn một số khí độc là Cl2 và H2S thì có thể cho lội qua dung dịch nào sau đây để loại bỏ chúng?

A. Dung dịch NaOH.                         

B. Dung dịch H2SO4

C. Nước. 

D. Dung dịch CuSO4.

Lời giải chi tiết

Để loại bỏ Cl2 và H2S ra khỏi không khí, người ta cho không khí lội qua dung dịch NaOH, khi đó Cl2 và H2S bị hấp thụ theo các phương trình hóa học sau:

\(\eqalign{
& C{l_2}\,\, + \,\,2NaOH\,\, \to \,\,NaCl\,\, + \,\,NaClO\,\,\, + \,\,{H_2}O \cr
& {H_2}S\,\, + \,\,2NaOH\,\, \to \,\,N{a_2}S\,\, + \,\,2{H_2}O \cr} \) 

Chọn đáp án A.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí