Bài 5 trang 84 SGK Hóa học 8


Giải bài 5 trang 84 SGK Hóa học 8. Đốt cháy hoàn toàn 24 kg than đá có chứa 0,5% tạp chất của lưu huỳnh và ...

Đề bài

Đốt cháy hoàn toàn 24 kg than đá có chứa 0,5% tạp chất của lưu huỳnh và 1,5% tạp chất khác không cháy được. Tính thể tích CO2 và SO2 tạo thành (ở điều kiện tiêu chuẩn).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tính thành phần phần trăm của C có trong than đá

% C = 100% - % S - % tạp chất không cháy = ? 

Bước 2: Tính số gam của C, S

\(\begin{gathered}
{m_C} = \dfrac{{24.\,\% C}}{{100\% }} = ? = > {n_C} = \dfrac{{{m_C}}}{{12}} \hfill \\
{m_S} = \dfrac{{24.\,\% S}}{{100\% }} = ?\, = > \,{n_S} = \dfrac{{{m_S}}}{{32}} \hfill \\
\end{gathered} \)

Bước 3: Viết PTHH xảy ra:

 C  +   O2 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\)   CO2

 S  +  O2  \(\xrightarrow{{{t^0}}}\)   SO2

Bước 4: Tính toán số mol CO2;  SOtheo số mol của C, S

Lời giải chi tiết

Phần trăm khối lượng cacbon có trong than đá là: % C = 100% - 0,5% - 1,5% = 98%

Khối lượng của cacbon là: \({m_C} = \dfrac{{24.98\% }}{{100\% }} = 23,52\,(kg) = 23520\,(g)\)\( =  > {n_C} = \dfrac{{23520}}{{12}} = 1960\,(mol)\)

Khối lượng của lưu huỳnh là: \({m_S} = \dfrac{{24.0,5\% }}{{100\% }} = 0,12\,(kg) = 120\,(g) \)\(=  > {n_S} = \dfrac{{120}}{{32}} = 3,75\,(mol)\)

Phương trình hóa học các phản ứng xảy ra:

\(\eqalign{
& C\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,{O_2}\buildrel {{t^o}} \over
\longrightarrow C{O_2} \cr
PT: &  1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1\,\,\,\,\,\,\,\,mol \cr
ĐB: & 1960\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1960\,\,mol \cr} \)

\(\eqalign{
& S\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,{O_2}\buildrel {{t^o}} \over
\longrightarrow S{O_2} \cr
PT: & 1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1\,\,\,\,\,\,\,\,mol \cr
ĐB: & 3,75\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,3,75\,\,\,\,mol \cr} \)

\( {V_{C{O_2}}} = 1960.22,4 = 43904\,\text{(lít)}\)

\( {V_{S{O_2}}} = 3,75.22,4 = 84\,\text{(lít)}\)

Loigiahay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.3 trên 256 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 24. Tính chất của oxi

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài