Bài 5 trang 132 SGK Hóa học 8

Bình chọn:
4.7 trên 177 phiếu

Giải bài 5 trang 132 SGK Hóa học 8. Nhôm oxit tác dụng với axit

Đề bài

Nhôm oxit tác dụng với axit sunfuric theo phương trình hóa học như sau:

Al2O3  +  3H2SO4  →   Al2(SO4) + 3H2O

Tính khối lượng muối nhôm sunfat được tạo thành nếu đã sử dụng 49 gam axit sunfuric nguyên chất tác dụng với 60 gam nhôm oxit. Sau phản ứng, chất nào còn dư? Khối lượng dư của chất đó là bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đổi số mol của H2SO4  \({n_{{H_2}S{O_4}}} = \frac{{49}}{{98}} = a\,(mol)\)

số mol của Al2O3  \({n_{A{l_2}{O_3}}} = \frac{{60}}{{102}} = b\,(mol)\)

Phương trình hóa học: 

                               Al2O3  +  3H2SO4  →   Al2(SO4) + 3H2O

Theo PTHH (mol)      1         3

Theo đề bài (mol)      a         b

So sánh tỉ số              \(\frac{a}{1}\)  và  \(\frac{b}{3}\).

Tỉ số nào nhỏ hơn thì chất đó phản ứng hết. Mọi tính toán theo số mol của chất phản ứng hết.

Lời giải chi tiết

\({n_{{H_2}S{O_4}}} = \frac{{49}}{{98}} = 0,5 \,(mol)\)

\({n_{A{l_2}{O_3}}} = \frac{{60}}{{102}} = 0,59\,(mol)\)

Phương trình phản ứng hóa học:

                             Al2O3  +  3H2SO4  →   Al2(SO4) + 3H2O

Theo PTHH (mol)       1         3

Theo đề bài (mol)       0,59         0,5

So sánh tỉ số ta thấy    \(\frac{0,59}{1}\)  >  \(\frac{0,5}{3}\).

Vậy axit H2SO4  phản ứng hết, Al2O3 dư. Mọi tính toán theo số mol của H2SO4 .

Theo PTHH: 

\(\begin{gathered}
\,\,\,\,\,\,\,{n_{A{l_2}{O_3}}}_{pư} = \frac{1}{3}{n_{{H_2}S{O_4}}} = \frac{{0,5}}{3}(mol) \hfill \\
= > {m_{A{l_2}{O_3}\,pư}} = \frac{{0,5}}{3}.102 = 17\,(g) \hfill \\
\end{gathered} \)

Lượng chất Al2O3 còn dư là: 60 – 17 =43 (g)

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan