Bài 4 trang 259 SGK Vật lí 11 Nâng cao


Đề bài

Một người cận thị có khoảng cách từ mắt đến điểm cực cận là 10cm và đến điểm cực viễn là 50cm, quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ là 10 điôp. Mắt đặt sát sau kính.

    a) Phải đặt vật trong khoảng nào trước kính?

    b) Tính số bội giác của kính lúp với mắt của người ấy và số phóng đại của ảnh trong các trường hợp sau:

-  Ngắm chừng ở điểm cực viễn.

-  Ngắm chừng ở điểm cực cận

Lời giải chi tiết

OCC = 10cm, OCV = 50cm, D = 10 điôp

\(\Rightarrow f = 10 cm; l = 0\)

a) Ngắm chừng ở CV:  \(d' = -50cm \Rightarrow d = {{d'f} \over {d' - f}} = {{ - 50.10} \over { - 50 - 10}} = 8,33cm\)

Ngắm chừng ở CC:  \(d' = - 10cm \Rightarrow d = {{d'f} \over {d' - f}} = {{ - 10.10} \over { - 10 - 10}} = 5cm\)

Phải đặt vật trong khoảng \(5cm \le d \le 8,33cm\)

b)      \({G_V} = {k_V}{{O{C_c}} \over {O{C_v}}} = - {{d'} \over d}.{{O{C_c}} \over {O{C_v}}} = - {{ - 50} \over {8,33}}.{{10} \over {50}} = 1,2\)

\({k_V} = - {{d'} \over d} = {{50} \over {8,33}} = 6\)

\({G_C} = {k_C} = - {{d'} \over d} = - {{ - 10} \over 5} = 2\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 52. Kính lúp

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài