Bài 4 trang 259 SGK Vật lí 11 Nâng cao


Một người cận thị

Đề bài

Một người cận thị có khoảng cách từ mắt đến điểm cực cận là 10cm và đến điểm cực viễn là 50cm, quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ là 10 điôp. Mắt đặt sát sau kính.

    a) Phải đặt vật trong khoảng nào trước kính?

    b) Tính số bội giác của kính lúp với mắt của người ấy và số phóng đại của ảnh trong các trường hợp sau:

-  Ngắm chừng ở điểm cực viễn.

-  Ngắm chừng ở điểm cực cận

Lời giải chi tiết

OCC = 10cm, OCV = 50cm, D = 10 điôp

\(\Rightarrow f = 10 cm; l = 0\)

a) Ngắm chừng ở CV:  \(d' = -50cm \Rightarrow d = {{d'f} \over {d' - f}} = {{ - 50.10} \over { - 50 - 10}} = 8,33cm\)

Ngắm chừng ở CC:  \(d' = - 10cm \Rightarrow d = {{d'f} \over {d' - f}} = {{ - 10.10} \over { - 10 - 10}} = 5cm\)

Phải đặt vật trong khoảng \(5cm \le d \le 8,33cm\)

b)      \({G_V} = {k_V}{{O{C_c}} \over {O{C_v}}} = - {{d'} \over d}.{{O{C_c}} \over {O{C_v}}} = - {{ - 50} \over {8,33}}.{{10} \over {50}} = 1,2\)

\({k_V} = - {{d'} \over d} = {{50} \over {8,33}} = 6\)

\({G_C} = {k_C} = - {{d'} \over d} = - {{ - 10} \over 5} = 2\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 11 - Xem ngay

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.