Bài 4 trang 256 SGK Vật lí 11 Nâng cao


Mắt viễn nhìn rõ

Đề bài

Mắt viễn nhìn rõ được vật đặt cách mắt gần nhất 40 cm. Tính độ tụ của kính phải đeo để có thể nhìn rõ vật đặt cách mắt gần nhất là 25cm trong hai trường hợp:

       a) Kính đeo sát mắt.

       b) Kính đeo cách mắt 1cm.

Lời giải chi tiết

Ta có OCC = 40 (cm)

      a) Khi đeo sát mắt, mắt thấy ảnh ảo của vật tại CC:

d' = -(OCC - l ) = - OCC = - 40 (cm)

(Vì kính đeo sát mắt nên l = 0 )

d = 25 (cm)

\( \Rightarrow {1 \over f} = {1 \over d} + {1 \over {d'}} = {1 \over {25}} - {1 \over {40}}\)

\(\Rightarrow f = 66,67\left( {cm} \right)\)

\(\Rightarrow D = 1,5\,dp\)

    b) Kính đeo cách mắt 1 cm, l = 1 cm.

\( \Rightarrow\) d' = - (OCC - l ) = - (40 - 1) = - 39 (cm)

   d = (25 – 1) = 24 (cm)

\( \Rightarrow {1 \over f} = {1 \over d} + {1 \over {d'}} = {1 \over {24}} - {1 \over {39}} \Rightarrow f = 62,4\left( {cm} \right)\)

\(\Rightarrow D = 1,602\,dp\)

 Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.2 trên 5 phiếu

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài