Bài 4 trang 256 SGK Vật lí 11 Nâng cao


Đề bài

Mắt viễn nhìn rõ được vật đặt cách mắt gần nhất 40 cm. Tính độ tụ của kính phải đeo để có thể nhìn rõ vật đặt cách mắt gần nhất là 25cm trong hai trường hợp:

       a) Kính đeo sát mắt.

       b) Kính đeo cách mắt 1cm.

Lời giải chi tiết

Ta có OCC = 40 (cm)

      a) Khi đeo sát mắt, mắt thấy ảnh ảo của vật tại CC:

d' = -(OCC - l ) = - OCC = - 40 (cm)

(Vì kính đeo sát mắt nên l = 0 )

d = 25 (cm)

\( \Rightarrow {1 \over f} = {1 \over d} + {1 \over {d'}} = {1 \over {25}} - {1 \over {40}}\)

\(\Rightarrow f = 66,67\left( {cm} \right)\)

\(\Rightarrow D = 1,5\,dp\)

    b) Kính đeo cách mắt 1 cm, l = 1 cm.

\( \Rightarrow\) d' = - (OCC - l ) = - (40 - 1) = - 39 (cm)

   d = (25 – 1) = 24 (cm)

\( \Rightarrow {1 \over f} = {1 \over d} + {1 \over {d'}} = {1 \over {24}} - {1 \over {39}} \Rightarrow f = 62,4\left( {cm} \right)\)

\(\Rightarrow D = 1,602\,dp\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.2 trên 5 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 11 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.