Bài 4 trang 161 SGK Vật Lí 11 Nâng cao


Đề bài

Một prôtôn bay vào trong từ trường đều theo phương hợp với đường sức từ một góc  30°. Vận tốc ban đầu của prôtôn bằng v = 3.107 m/s và từ trường có cảm ứng từ B = 1,5T. Tính độ lớn của lực Lo-ren-xơ.

Lời giải chi tiết

Proton có q = 1,6.10-19 (C)

\(\alpha = \left( {\overrightarrow v ,\overrightarrow B } \right){\rm{ }} = {\rm{ }}30^\circ \)

v = 3.107(m/s)

B = 1,5 (T)

Lực Lo-ren-xơ có độ lớn \(f{\rm{ }} = {\rm{ }}\left| q \right|vBsin\alpha {\rm{ }} = {\rm{ }}1,{6.10^{ - 19}}{.3.10^7}.1,5\sin30^\circ \)

\( \Rightarrow f = 3,{6.10^{ - 12}}\left( N \right)\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 11 - Xem ngay

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.