Bài 4 trang 151 SGK Vật Lí 11 Nâng cao


Đề bài

 Tại tâm của một dòng điện tròn cường độ I = 5A người ta đo được cảm ứng từ B = 31,4.10-6T. Hỏi đường kính của dòng điện đó?

Lời giải chi tiết

Dòng điện tròn I = 5A, cảm ứng từ tại tâm vòng dây

B = 31,4.10-6 (T).

Theo công thức:  \(B = 2\pi {.10^{ - 7}}{I \over R} \Rightarrow R = {{2\pi {{.10}^{ - 7}}I} \over B}\)

\( \Rightarrow R = {{2\pi {{.10}^{ - 7}}.5} \over {31,{{4.10}^{ - 6}}}} = 0,1\left( m \right)\)

Do đó đường kính ống dây d = 2R = 0,2 (m)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài