Bài 4 trang 105 SGK Đại số 10


Giải bài 4 trang 105 SGK Đại số 10. Tìm các giá trị của tham số m để các phương trình sau vô nghiệm...

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm các giá trị của tham số \(m\) để các phương trình sau vô nghiệm

LG a

\((m - 2)x^2+ 2(2m – 3)x + 5m – 6 = 0\); 

Phương pháp giải:

+) Xét với từng trường hợp để phương trình đã cho là phương trình bậc nhất và phương trình bậc hai.

+) Phương trình bậc hai vô nghiệm \( \Leftrightarrow \Delta '  < 0.\)

Chú ý:

Công thức tính \(\Delta '\) là \(\Delta ' = b{'^2} - ac\) với \(b' = \frac{b}{2}\)

Lời giải chi tiết:

+) Với \(m - 2 = 0 \Leftrightarrow m = 2\) thì phương trình trở thành \(2x + 4 = 0 \Leftrightarrow x =  - 2\)

Phương trình chỉ có \(1\) nghiệm, do đó trường hợp này không thỏa mãn.

+) Với \(m\ne 2\)

Phương trình vô nghiệm

\(\begin{array}{l}
\Leftrightarrow \Delta ' < 0\\
\Leftrightarrow {\left( {2m - 3} \right)^2} - \left( {m - 2} \right)\left( {5m - 6} \right) < 0\\
\Leftrightarrow 4{m^2} - 12m + 9 - \left( {5{m^2} - 16m + 12} \right) < 0\\
\Leftrightarrow - {m^2} + 4m - 3 < 0\\
\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
m < 1\\
m > 3
\end{array} \right.
\end{array}\)

Kết hợp \(m\ne 2\) ta được \(m < 1\) hoặc \(m > 3\).

Vậy phương trình vô nghiệm khi \(m < 1\) hoặc \(m >3.\)

LG b

\((3 - m)x^2- 2(m + 3)x + m + 2 = 0\).

Lời giải chi tiết:

+) Với \(m = 3\), phương trình trở thành: 

\( - 12x + 5 = 0 \Leftrightarrow x = \dfrac{5}{{12}}\) nên phương trình có nghiệm, không thỏa yêu cầu bài toán.

+) Với \(m\ne 3\)

Phương trình vô nghiệm

\(\begin{array}{l}
\Leftrightarrow \Delta ' < 0\\
\Leftrightarrow {\left( {m + 3} \right)^2} - \left( {3 - m} \right)\left( {m + 2} \right) < 0\\
\Leftrightarrow {m^2} + 6m + 9 - \left( { - {m^2} + m + 6} \right) < 0\\
\Leftrightarrow 2{m^2} + 5m + 3 < 0\\
\Leftrightarrow - \frac{3}{2} < m < - 1
\end{array}\)

Kết hợp \(m\ne 3\) ta được \( - \dfrac{3}{2} < m < - 1. \)

Vậy phương trình vô nghiệm khi \( - \dfrac{3}{2} < m < - 1. \)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.2 trên 71 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài