Bài 4 trang 102 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1


Giải bài tập Bài 4 trang 102 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Đề bài

Cho sơ đồ: \(Fe + HCl \cdot  \cdot  \cdot  > FeC{l_2} + {H_2}\)

Nếu có 5,6 g Fe tham gia phản ứng. Hãy tính:

a) Khối lượng của HCl tham gia phản ứng.

b) Thể tích khí H2 thu được ở đktc.

c) Khối lượng FeCl2 thu được bằng hai cách.

Lời giải chi tiết

Số mol Fe tham gia phản ứng là: \({n_{Fe}} = {{5,6} \over {56}} = 0,1\,\,mol\)

a) Phương trình phản ứng:

\(\eqalign{  & Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}  \cr  & \,\,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,2\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(mol)  \cr  & 0,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(mol)  \cr  & {{0,1} \over 1} = {x \over 2} \Rightarrow x = 0,2\,\,mol \cr} \)

Khối lượng HCl tham gia phản ứng là:

\({m_{HCl}} = {n_{HCl}}.{M_{HCl}} \)\(= 0,2.36,5 = 7,3\,\,gam\)

b) Phương trình phản ứng:

\(\eqalign{  & Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}  \cr  & \,\,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1\,\,\,\,\,\,\,(mol)  \cr  & 0,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,y\,\,\,\,\,\,(mol)  \cr  & {{0,1} \over 1} = {y \over 1} \Rightarrow y = 0,1\,\,mol  \cr  & {V_{{H_2}}} = 22,4.0,1 = 2,24\,\,l \cr} \)

c) Cách 1:

Phương trình phản ứng:

\(\eqalign{  & Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}  \cr  & \,\,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(mol)  \cr  & 0,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,z\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(mol)  \cr  & {{0,1} \over 1} = {z \over 1} \Rightarrow z = 0,1\,\,mol  \cr  & {m_{FeC{l_2}}} = {n_{FeC{l_2}}}.{M_{FeC{l_2}}} \cr&\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\,= 0,1.127 = 12,7\,\,gam \cr} \)

Cách 2:

Bảo toàn khối lượng:

\(\eqalign{  & {m_{Fe}} + {m_{HCl}} = {m_{FeC{l_2}}} + {m_{{H_2}}}  \cr  &  \Rightarrow 5,6 + 7,3 = {m_{FeC{l_2}}} + 0,1.2  \cr  &  \Rightarrow {m_{FeC{l_2}}} = 12,9 - 0,2 = 12,7\,\,g \cr} \)

 Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 23. Bài luyện tập 4

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài