Bài 4 trang 102 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1


Đề bài

Cho sơ đồ: \(Fe + HCl \cdot  \cdot  \cdot  > FeC{l_2} + {H_2}\)

Nếu có 5,6 g Fe tham gia phản ứng. Hãy tính:

a) Khối lượng của HCl tham gia phản ứng.

b) Thể tích khí H2 thu được ở đktc.

c) Khối lượng FeCl2 thu được bằng hai cách.

Lời giải chi tiết

Số mol Fe tham gia phản ứng là: \({n_{Fe}} = {{5,6} \over {56}} = 0,1\,\,mol\)

a) Phương trình phản ứng:

\(\eqalign{  & Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}  \cr  & \,\,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,2\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(mol)  \cr  & 0,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(mol)  \cr  & {{0,1} \over 1} = {x \over 2} \Rightarrow x = 0,2\,\,mol \cr} \)

Khối lượng HCl tham gia phản ứng là:

\({m_{HCl}} = {n_{HCl}}.{M_{HCl}} \)\(= 0,2.36,5 = 7,3\,\,gam\)

b) Phương trình phản ứng:

\(\eqalign{  & Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}  \cr  & \,\,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1\,\,\,\,\,\,\,(mol)  \cr  & 0,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,y\,\,\,\,\,\,(mol)  \cr  & {{0,1} \over 1} = {y \over 1} \Rightarrow y = 0,1\,\,mol  \cr  & {V_{{H_2}}} = 22,4.0,1 = 2,24\,\,l \cr} \)

c) Cách 1:

Phương trình phản ứng:

\(\eqalign{  & Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}  \cr  & \,\,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(mol)  \cr  & 0,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,z\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(mol)  \cr  & {{0,1} \over 1} = {z \over 1} \Rightarrow z = 0,1\,\,mol  \cr  & {m_{FeC{l_2}}} = {n_{FeC{l_2}}}.{M_{FeC{l_2}}} \cr&\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\,= 0,1.127 = 12,7\,\,gam \cr} \)

Cách 2:

Bảo toàn khối lượng:

\(\eqalign{  & {m_{Fe}} + {m_{HCl}} = {m_{FeC{l_2}}} + {m_{{H_2}}}  \cr  &  \Rightarrow 5,6 + 7,3 = {m_{FeC{l_2}}} + 0,1.2  \cr  &  \Rightarrow {m_{FeC{l_2}}} = 12,9 - 0,2 = 12,7\,\,g \cr} \)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.