Bài 3 trang 102 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1


Giải bài tập Bài 3 trang 102 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Đề bài

Khí X có thành phần gồm hai nguyên tố là C và H, trong đó nguyên tố H chiếm 14,29 % về khối lượng. Xác định công thức phân tử của X, biết \({d_{X/{O_2}}} = 1,3125\)

Lời giải chi tiết

\(\left. \matrix{  {d_{X/{O_2}}} = 1,3125 \hfill \cr  {d_{X/{O_2}}} = {{{M_X}} \over {{M_{{O_2}}}}} = {{{M_X}} \over {32}} \hfill \cr}  \right\} \)\(\Rightarrow {{{M_X}} \over {32}} = 1,3125 \Rightarrow {M_X} = 42\,\,(g/mol)\)

Đặt công thức  của X là CxHy

\(\eqalign{  & \% {m_H} = {{y.{M_H}} \over {{M_X}}} \cdot 100\cr& \Rightarrow 14.29 = {{y.1} \over {42}} \cdot 100 \Rightarrow y = 6  \cr  & {M_X} = 12x + y\cr& \Rightarrow 42 = 12x + 6 \Rightarrow x = 3 \cr} \)

Công thức phân tử của X là C3H6

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí