Bài 3 trang 9 SGK Vật Lí 11 Nâng cao


Cho biết trong 22,41 khí Hidrô ở 0°c và dưới áp suất 1 atm thì có

 Cho biết trong 22,4 l khí Hidrô ở 0°C và dưới áp suất 1 atm thì có 2.6,02.1023 nguyên tử Hidrô. Mỗi nguyên tử Hiđrô gồm 2 hạt mang điện là prôtôn và êlectron. Hãy tính tổng các điện tích dương và tổng các điện tích âm trong 1cm3 khí Hidrô. 

Giải

Trong 1 cm3 (hay 10-3 l) khí Hiđro có số nguyên tử Hiđro là :

\(n = {{{{10}^{ - 3}}} \over {22,4}}{\rm{ \times }}2{\rm{ \times }}6,02{\rm{ \times }}{10^{23}} = 5,{375.10^{19}}\)

Mỗi điện tích dương là e = 1,6.10-19 (C)

Tổng các điện tích dương: q = ne = 8,6 (C)

Tổng các điện tích âm: q = -8,6 (C)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 10 phiếu

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài