Bài 3 trang 87 SGK Hóa học 8

Bình chọn:
4.4 trên 139 phiếu

Giải bài 3 trang 87 SGK Hóa học 8. Tính thể tích oxi cần thiết để đốt cháy hoàn toàn...

Đề bài

Tính thể tích oxi cần thiết để đốt cháy hoàn toàn lượng khí metan CH4 có trong 1m3 khí chứa 2% tạp chất không cháy. Các thể tích đo ở đktc.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Đổi 1  (m3) = 1000 (dm3 ) = 1000 (lít)

Bước 2: Tính phần trăm khí CH4 có trong 1  m3 khí: % CH4 = 100% - % tạp chất không cháy

Tính thể tích khí CH4 và số mol của CH4

\({V_{C{H_4}}} = \frac{{1000.\% C{H_4}}}{{100\% }} = ?\)\( =  > {n_{C{H_4}}}(dktc) = \frac{{{V_{C{H_4}}}}}{{22,4}} = ?\,(mol)\) 

Bước 3: Viết phương trình hóa học xảy ra

CH4 + 2O2 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) CO2 + 2H2O

Theo PTHH: \({n_{{O_2}}} = 2{n_{C{H_4}}} = ?\,(mol) \)\(=  > {V_{{O_2}}}(dktc) = {n_{{O_2}}}.22,4 = ?\,\,(lit)\)

Lời giải chi tiết

1 m3 = 1000 dm3 = 1000 lít.

Phần trăm của metan là: % CH4 = 100% - 2% = 98%

\(\begin{gathered}
{V_{C{H_4}}} = \frac{{1000.\% C{H_4}}}{{100\% }} = \frac{{1000.98\% }}{{100\% }} = 980\,\,\,(lit) \hfill \\
= > {n_{C{H_4}}}(dktc) = \frac{{980}}{{22,4}} = 43,75\,(mol) \hfill \\
\end{gathered} \)

Phương trình phản ứng hóa học :

CH4 + 2O2 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) CO2 + 2H2O

Theo PTHH: 

\(\begin{gathered}
\,\,\,\,\,\,\,\,{n_{{O_2}}} = 2{n_{C{H_4}}} = 2.43,75 = 87,5\,(mol) \hfill \\
= > {V_{{O_2}}}(dktc) = 87,5.22,4 = 1960\,\,(lit) \hfill \\
\end{gathered} \)

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan