Bài 3 trang 142 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1


Giải bài 3 trang 142 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Đề bài

Nhiệt phân MgCO3 một thời gian thu được khí B và chất rắn A. Hấp thụ hoàn toàn khí B vào dung dịch NaOH thu được dung dịch C có khả năng phản ứng với BaCl2 và KOH. Chất rắn A cho tác dụng với dung dịch axit HCl thấy có khí B thoát ra. Viết các phương trình hoá học trong các thí nghiệm trên.

Lời giải chi tiết

Nhiệt phân MgCO3:

\(MgC{O_3}\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,MgO\,\,\, + \,\,\,C{O_2} \uparrow \) 

Suy ram khí B là CO2

Chất rắn A tác dụng với dung dịch HCl thu được khí B

Suy ra A gồm MgCO3 dư và MgO

\(\eqalign{
& MgC{O_3}\,\, + \,\,2HCl\,\, \to \,\,MgC{l_2}\, + \,\,C{O_2} \uparrow \, + \,{H_2}O \cr
& MgO\, + \,\,2HCl\,\, \to \,\,MgC{l_2}\, + \,\,{H_2}O \cr} \) 

Hấp thụ CO2 vào dung dịch NaOH

Dung dịch C phản ứng với BaCl2

Suy ra, dung dịch C phải chứa Na2CO3

Dung dịch phản ứng với KOH

Suy ra: Dung dịch C chứa NaHCO3

Các phương trình hóa học

\(\eqalign{
& C{O_2}\,\, + \,\,NaOH\,\, \to \,\,NaHC{O_3} \cr
& C{O_2}\,\, + \,\,2NaOH\,\, \to \,N{a_2}C{O_3}\, + \,{H_2}O \cr
& N{a_2}C{O_3}\, + \,\,BaC{l_2}\, \to \,\,BaC{O_3}\, \downarrow \,\, + \,\,2NaCl \cr
& 2NaHC{O_3}\, + \,\,2KOH\,\, \to \,N{a_2}C{O_3}\, + \,{K_2}C{O_3} + \,2{H_2}O \cr} \)

Loigiaihay.com

 

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài