Bài 2 trang 142 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1


Giải bài 2 trang 142 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Đề bài

Cho các chất sau: \(Ca{\left( {OH} \right)_2},HCl,CaC{O_3},CaC{l_2},N{a_2}C{O_3}\)

Từng cặp chất nào tác dụng được với nhau?

Viết phương trình hoá học.

Lời giải chi tiết

Các phương trình hóa học

\(\eqalign{
& Ca{(OH)_2}\,\,\, + \,\,\,2HCl\,\,\, \to \,\,CaC{l_2}\,\, + \,\,2{H_2}O \cr
& Ca{(OH)_2}\,\,\, + \,\,\,N{a_2}C{O_3}\,\, \to \,\,CaC{O_3}\, \downarrow \,\, + \,\,2NaOH \cr
& 2HCl\,\,\, + \,\,\,CaCO\,\,\, \to \,\,\,CaC{l_2}\,\, + \,\,\,C{O_2} \uparrow \,\, + \,\,{H_2}O \cr
& 2HCl\,\,\, + \,\,\,N{a_2}C{O_3}\,\, \to \,\,\,\,2NaCl\,\, + \,\,C{O_2} \uparrow \,\, + \,\,{H_2}O \cr
& CaC{l_2}\,\, + \,\,N{a_2}C{O_3}\,\, \to \,\,\,CaC{O_3}\, \downarrow \,\, + \,\,2NaCl \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài