Bài 1 trang 142 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1


Đề bài

Viết các phương trình hoá học cho dãy chuyển hoá sau :

Lời giải chi tiết

Các phương trình hóa học

\(\eqalign{
& (1)\,\,C\,\, + \,\,\,{O_2}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,C{O_2} \cr
& (2)\,\,2C{O_2}\,\, + \,\,\,Ca{(OH)_2}\,\,\, \to \,\,Ca{(HC{O_3})_2} \cr
& (3)\,Ca{(HC{O_3})_2}\,\, + \,\,2HCl\,\, \to \,\,CaC{l_2}\,\, + \,\,2C{O_2} \uparrow \,\, + \,\,2{H_2}O \cr
& (4)\,\,C\,\, + \,\,C{O_2}\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,2CO \cr
& (5)\,\,\,2CO\,\, + \,\,\,{O_2}\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,2C{O_2} \cr
& (6)\,\,C{O_2}\,\, + \,\,\,2NaOH\,\,\, \to \,\,\,N{a_2}C{O_3}\,\, + \,\,{H_2}O \cr
& (7)\,\,N{a_2}C{O_3}\,\, + \,\,\,2HCl\,\, \to \,\,\,2NaCl\,\, + \,\,C{O_2} \uparrow \,\, + \,\,{H_2}O \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.