Bài 3 trang 111 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1


Giải bài 3 trang 111 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Đề bài

Viết các phương trình hoá học sau :

\(\eqalign{
& Al + HCl \to A + .... \cr
& B \downarrow + {H_2}S{O_4} \to C + ... \cr
& B \downarrow \buildrel {{t^o}} \over
\longrightarrow D + ... \cr
& A + NaOH \to B \downarrow + ... \cr
& C + KOH \to B \downarrow + ... \cr
& D\buildrel \text{điện phân nóng chảy} \over
\longrightarrow Al + ..... \cr} \)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& 2Al\,\, + \,\,\,6HCl\,\,\, \to \,\,\,\,2\underbrace {AlC{l_3}}_A\,\, + \,\,\,3{H_2} \uparrow \cr
& 2\underbrace {Al{{(OH)}_3}}_B\,\,\, + \,\,\,3{H_2}S{O_4}\,\,\, \to \,\,\,\underbrace {Al{{(OH)}_3}}_C\,\, + \,\,\,6{H_2}O \cr
& 2\underbrace {Al{{(OH)}_3}}_B\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,\underbrace {A{l_2}{O_3}}_D\,\,\, + \,\,\,3{H_2}O \cr
& \underbrace {AlC{l_3}}_A\,\, + \,\,\,\,3NaOH\,\,\, \to \,\,\underbrace {Al{{(OH)}_3}}_B \downarrow \,\, + \,\,3NaCl \cr
& \underbrace {A{l_2}{{(S{O_4})}_3}\,}_C\,\, + \,\,\,6KOH\,\,\, \to \,\,\,\underbrace {Al{{(OH)}_3}}_B\,\,\, + \,\,3{K_2}S{O_4} \cr
& 2A{l_2}{O_3}\,\,\,\xrightarrow{\text{điện phân nóng chảy}}\,\,\,4Al\,\,\, + \,\,3{O_2} \cr} \)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 24. Ôn tập học kì 1

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài