Bài 2 trang 111 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1


Đề bài

Cho sơ đồ của các phản ứng sau :

\(\eqalign{
& X + HCl \to A + {H_2} \uparrow \cr
& B\buildrel {{t^o}} \over
\longrightarrow H + {H_2}O \cr
& A + NaOH \to B \downarrow + D \cr
& H + {H_2}\buildrel {{t^o}} \over
\longrightarrow X + {H_2}O \cr} \)                                    

X có thể là kim loại nào?

Viết phương trình hóa học minh họa

Lời giải chi tiết

X có thể là Fe

\(\eqalign{
& \underbrace {Fe}_X\,\, + \,\,\,2HCl\,\,\,\, \to \,\,\,\underbrace {FeC{l_2}}_A\,\, + \,\,\,{H_2} \uparrow \cr
& \underbrace {FeC{l_2}}_A\,\,\,\, + \,\,\,2NaOH\,\,\, \to \,\,\,\underbrace {Fe{{(OH)}_2}}_B \downarrow \,\, + \,\,\,2NaCl \cr
& \underbrace {Fe{{(OH)}_2}}_B\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\underbrace {FeO}_H\,\,\, + \,\,\,{H_2}O \cr
& \underbrace {FeO}_H\,\,\, + \,\,\,{H_2}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\underbrace {Fe}_X\,\, + \,\,\,{H_2}O \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.