Bài 3 trang 100 SGK Vật Lí 11 Nâng cao


Chiều dày của lớp

Đề bài

Chiều dày của lớp Niken phủ lên một tấm kim loại là D = 0,05mm sau khi điện phân trong 30 phút. Diện tích mặt phủ của tấm kim loại là 30 cm2. Xác định cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân. Cho biết Niken có khối lượng riêng là \(\rho\) = 8,9.103kg/m3, A = 58 và n = 2.

Lời giải chi tiết

Thời gian điện phân t = 30 phút = 1800 giây.

S = 30cm2 = 30.10-4 (m2)

D = 0,05 (mm) = 5.10-5 (m)

Khối lượng riêng của Niken             

\(\rho \) = 8,9.103 kg/m3, A = 58, n = 2

Trước hết ta tính thể tích lớp kim loại Niken:

\(V\; = {\rm{ }}S.D{\rm{ }} = {\rm{ }}{30.10 }^{-4}{.5.10^{ - 5}} = {\rm{ }}{15.10^{ - 8}}\left( {{m^3}} \right)\)

Khối lượng lớp Niken

\(m{\rm{ }} = {\rm{ }}\rho V{\rm{ }} = {\rm{ }}8,{9.10^3}{.15.10^{ - 8}} = {\rm{ }}1,{335.10^{ - 3}}\left( {kg} \right)\)

 \(=> m = 1,335\) (g)

Theo công thức Fa-ra-đây:

\(m = {1 \over {F}}.{A \over n}.I.t \Rightarrow I = {{mFn} \over {A.t}}\)

Thay số  \(I = {{1,335.96500.2} \over {58.1800}} = 2,47\left( A \right)\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí