Bài 2 trang 41 SGK Hóa học 8

Bình chọn:
4.9 trên 38 phiếu

Giải bài 2 trang 41 SGK Hóa học 8. Cho biết nhóm công thức hóa học hợp chất của nguyên tố ...

Đề bài

Cho biết nhóm công thức hóa học hợp chất của nguyên tố X với O và hợp chất của nguyên tố Y với H như sau (X, Y là những nguyên tố nào đó) : XO, YH3.

Hãy chọn công thức hóa học nào là đúng cho hợp chất của X với Y trong số các công thức cho sau đây :

A. XY3,            B. X3Y,            C. X2Y3,            D. X3Y2,              E. XY

(Ghi trong vở bài tập).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào quy tắc hóa trị của X và Y. Từ đó lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi X và Y.

Lời giải chi tiết

\(\mathop X\limits^{a?} \mathop O\limits^{II}  \to a = \frac{{1\,x\,II}}{1} = II\)

Vậy X có hóa trị II.

\(\mathop Y\limits^{a?} \mathop {{H_3}}\limits^I  \to a = \frac{{3\,x\,I}}{1} = III\)

Vậy Y có hóa trị III.

\({\mathop X\limits^{II} _x}{\mathop Y\limits^{III} _y} \to \frac{x}{y} = \frac{{III}}{{II}} = \frac{3}{2}\)

Vậy công thức hóa học tạo bởi X và Y là: X3Y2

Đáp án D

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan