Bài 2 trang 157 SGK Vật Lí 11 Nâng cao


Hai dây dẫn thẳng

Đề bài

Hai dây dẫn thẳng, dài, song song với nhau và cách nhau d = 10cm đặt trong không khí. Dòng điện trong hai dây đó có cường độ là I1 = 2A, I2 = 5A. Tính lực từ tác dụng lên một đoạn có chiều dài 0,20m của mỗi dây dẫn.

Lời giải chi tiết

Theo giả thiết r = d = 10cm = 0,1 (m);\( I\)1 = 2(A) ; \(I\)2 = 5(A).

Lực từ tác dụng lên một đoạn có chiều dài \(l = 0,2\) (m) của mỗi dây dẫn là:

\(F = {2.10^{ - 7}}{{{I_1}{I_2}} \over r}l = {2.10^{ - 7}}.{{2\,.\,5} \over {0,1}}.0,2 = {4.10^{ - 6}}\left( N \right)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí