Bài 1 trang 71 SGK Hóa học 8

Bình chọn:
4.3 trên 76 phiếu

Giải bài 1 trang 71 SGK Hóa học 8. Tìm thành phần phần trăm

Đề bài

Tìm thành phần phần trăm (theo khối lượng) các nguyên tố hóa học có trong những hợp chất sau:

a) CO và CO2;              b) Fe3O4 và Fe2O3;         c) SO2 và SO3.

Lời giải chi tiết

a)

Hợp chất CO: 

%mC = \(\frac{M_{C}}{M_{CO}}\) . 100% = \(\frac{12}{28}\) . 100% = 42,8%

%mO = 100% - 42,8% = 57,2%

Hợp chất CO2:

%mC = \(\frac{M_{C}}{M_{CO_{2}}}\) . 100% = \(\frac{12}{44}\) . 100% = 27,3 %

%mO = 100% - 27,3% = 72,7%

b)

Hợp chất Fe2O3:

%mFe = \(\frac{2M_{Fe}}{M_{Fe_{2}O_{3}}}\) . 100% = \(\frac{2.56}{160}\) . 100% = 70%

%mO = 100% - 70% = 30%

Hợp chất  Fe3O4:

%mFe = \(\frac{3M_{Fe}}{M_{Fe_{3}O_{4}}}\) . 100% = \(\frac{3.56}{232}\) . 100% = 72,4%

%mO = 100% - 72,4% = 27,6%

c)

Hợp chất SO2:

%mS = \(\frac{M_{S}}{M_{SO_{2}}}\) . 100% = \(\frac{32}{64}\) . 100% = 50%

%mO = 100% - 50% = 50%

Hợp chất  SO3:

%mS = \(\frac{M_{S}}{M_{SO_{3}}}\) . 100% = \(\frac{32}{80}\) . 100% = 40%

%mO = 100% - 40% = 60%

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan