Bài 1 trang 199 SGK Vật Lí 11 Nâng cao


Chọn phương án đúng

Đề bài

Chọn phương án đúng

  Sự biến đổi của dòng điện trong một mạch điện theo thời gian được cho trên hình  41.4. Gọi suất điện động tự cảm trong khoảng thời gian từ 0s đến 1s là e1, từ 1s đến 3s là e2. Ta có: 

A. e1=e2           B. e1=2e2         

C. e1=3e2         D. \({e_1} = {1 \over 2}{e_2}\)

Lời giải chi tiết

B là phương án đúng.

Suất điện động tự cảm t1 = 0 đến t2 = 1 (s) là

\({e_1} = - L{{\Delta i} \over {\Delta t}} = - L{{1 - 2} \over 1} = L\) (V)

Suất điện động tự cảm từ t2 = 1 (s) đến t3= 3 (s) là:

\({e_2} = - L{{\Delta i} \over {\Delta t}} = - L{{0 - 1} \over 2} = {L \over 2}\)

 

Vậy e1 = 2e2

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí