Bài 1, 2, 3 trang 94 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.3 trên 6 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 94 SGK Toán 2. Bài 1: Viết các tổng sau dưới dạng tích (theo mẫu).

Lời giải chi tiết

1. Viết các tổng sau dưới dạng tích (theo mẫu):

Mẫu : 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 x 5

a) 9 + 9 + 9 =

b) 2 + 2 + 2 + 2 =

c) 10 + 10 + 10 =

Phương pháp giải :

- Đếm số hạng giống nhau trong tổng đã cho.

- Viết phép cộng thành phép nhân có dạng: (Số hạng) x (Số số hạng giống nhau).

Cách giải :

a) 9 + 9 + 9 = 9 x 3

b) 2 + 2 + 2 + 2 = 2 x 4

c) 10 + 10 + 10 = 10 x 3

2. Viết các tích dưới dạng tổng các số hạng bằng nhau rồi tính (theo mẫu):

Mẫu: 6 x 2 = 6 + 6 = 12;       vậy 6 x 2 = 12

a) 5 x 2                                      b) 3 x 4

    2 x 5                                         4 x 3

Phương pháp giải :

- Từ phép nhân đã cho, xác định giá trị của số hạng và số các số bằng nhau trong tổng đó rồi tính giá trị.

Cách giải : 

a) 5 x 2 = 5 + 5 = 10, vậy 5 x 2 = 10.

    2 x 5 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10, vậy 2 x 5 = 10

b) 3 x 4 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12, vậy 3 x 4 = 12

   4 x 3 = 4 + 4 + 4 =12, vậy 4 x 3 = 12.

3. Viết phép nhân (theo mẫu), biết:

a) Các thừa số là 8 và 2, tích là 16                Mẫu: 8 x 2 = 16.

b) Các thừa số là 4 và 3, tích là 12  

c) Các thừa số là 10 và 2, tích là 20  

d) Các thừa số là 5 và 4, tích là 20

Phương pháp giải :

Ghi nhớ vị trí với tên gọi tương ứng của các số trong một phép nhân bất kì:

[Thừa số] x [Thừa số] = [Tích]

Cách giải :

b) 4 x 3 = 12

c) 10 x 2 = 20

d) 5 x 4 = 20

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Thừa số - Tích