Bài 1, 2, 3 trang 92, 93 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 92, 93 SGK Toán 2. Bài 1: Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân (theo mẫu).

Đề bài

1. Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân (theo mẫu):

Mẫu: 4 + 4 = 8;  4 x 2 = 8

5 + 5 + 5 = 15

3 + 3 + 3 + 3 = 12

2. Viết phép nhân theo mẫu:

a) 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20                                        Mẫu 4 x 5 = 20

b) 9 + 9 + 9 = 27

c) 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 50.

3. Viết phép nhân:

Lời giải chi tiết

1.

b) 5 + 5 + 5 = 15                                  c) 3 + 3 + 3 + 3 = 12

         5 x 3 = 15                                                  3 x 4 = 12

2.

b) 9 x 3 = 27

c) 10 x 5 = 50

3.

a) 5 x 2 = 10

b) 4 x 3 = 12

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Phép nhân