Bài 1, 2 trang 80 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Giải bài 1, 2 trang 80 SGK Toán 2. Bài 1: Nêu tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 1.

Đề bài

1. Nêu tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 1:

     Tháng 1 có 31 ngày

2. Đây là tờ lịch tháng 4:

Tháng 4 có 30 ngày.

Xem tờ lịch rồi cho biết:

- Các ngày thứ sáu trong tháng 4 là các ngày nào?

- Thứ ba tuần này là ngày 20 tháng 4. Thứ ba tuần trước là ngày nào? Thứ ba tuần sau là ngày nào?

- Ngày 30 tháng 4 là ngày thứ mấy?

Lời giải chi tiết

1.

2. 

- Thứ sáu trong tháng 4 là các ngày 2, ngày 9, ngày 16, ngày 23, ngày 30.

- Thứ ba tuần trước là ngày 13 tháng 4. Thứ ba tuần sau là ngày 27 tháng 4.

- Ngày 30 tháng 4 là ngày thứ sáu.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Thực hành xem lịch